KBVB of de Koninklijke Belgische Vereniging van Vereniging van Voetbalverenigingen

Koninklijke Belgische Voetbalbond
Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB

De Koninklijke Belgische Voetbalbond houdt toezicht op alle instanties die deel uitmaken van het Belgische voetbal

Of het nu de administratieve of sportieve organisatie is voor voetbal in België betreft, de Koninklijke Belgische Vereniging van Voetbalbondgenootschappen is het referentieorgaan. Alle Belgische aanwezige voetbalclubs hebben op de een of andere manier een link met deze vereniging.

URBSFA vierde zijn 35-jarig bestaan

De Belgische Voetbalbond werd in 1985 opgericht als een onder non-profitstatus VZW organisatie om het Belgische voetbal op een nog professionelere manier te laten structureren. De vereniging is ook erkend door FIFA, de internationale instantie die wereldwijd toezicht houdt op voetbal. Het is ook KBVB die de deelname van Belgische clubs aan internationale competities formaliseert.

KBVB vertegenwoordigt veel clubs

De Belgische voetbalfan ziet in KBVB vaak de vertegenwoordiger van professionele clubs die deelnemen aan de Pro League. Maar de vereniging grijpt veel breder in op het vlak van het Belgische voetbal. Naar schatting zijn meer dan 2.000 voetbalclubs lid van KBVB . Jaarlijks organiseert de Belgische Unie minstens 300.000 voetbalwedstrijden door het hele land.

KBVB is onderverdeeld in verschillende entiteiten

Zelfs voor een klein land zoals België is het onmogelijk om alle voetbalwedstrijden en georganiseerde competities op dezelfde manier te beheren. Daarom vinden we binnen de Belgische voetbalbesturen ook regionale en provinciale verenigingen zoals de ACFF of de VV.