15:00

KFC Weywertz ESFC Geer match

20:00

KFC Weywertz RJS Fizoise match

15:00

KFC Weywertz UCE Liège match

20:00

KFC Weywertz RFCB Sprimont B match

15:00

KFC Weywertz Espoir Minerois match

14:30

KFC Weywertz Malmundaria match

14:30

KFC Weywertz Melen match

14:30

KFC Weywertz La Calamine match

14:30

KFC Weywertz Wanze Bas-Oha match

14:30

KFC Weywertz Entente Rechaintoise match